Caritas Diecezji Sandomierskiej realizuje projekt pn. "Samodzielność drogą do sukcesu"

  • 31.01.2020, 12:15 (aktualizacja 31.01.2020, 12:22)
  • SandomierzTV.pl - Twoja telewizja w Twoim mieście
Caritas Diecezji Sandomierskiej realizuje projekt pn. "Samodzielność drogą do sukcesu" Fot. Caritas Diecezji Sandomierskiej

Podziel się:

Oceń:

Caritas Diecezji Sandomierskiej realizuje zadanie współfinansowane ze środków PFRON pod nazwą „SAMODZIELNOŚĆ DROGĄ DO SUKCESU – zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych" 

Projekt ten ma na celu zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, w ramach posiadanych przez nich realnych możliwości oraz wyposażenia w takie umiejętności, aby:

-zdobyli maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych,

-byli zaradni w życiu codziennym adekwatnie do własnego, indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności,

-mogli uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, znając i przestrzegając

ogólnie przyjęte normy współżycia społecznego, zachowując prawo do swojej inności,

-kształtowali i rozwijali umiejętności społeczne, tj. umiejętność rozpoznawania i regulowania własnych stanów emocjonalnych, empatii,

umiejętność korzystania ze wsparcia społecznego - sprzyjających rozwojowi autonomii osoby niepełnosprawnej,

-doskonalili kompetencje społeczne, pozwalające zbudować pozytywny obraz samego siebie i pokonać lęk przed otoczeniem,

-rozwijali kreatywność oraz uzdolnienia i zainteresowania,

-kształtowali poczucie odpowiedzialności za samodzielne dokonywanie wyborów i podejmowane decyzje (przewidywanie skutków

własnych decyzji, wyciąganie wniosków i przewidywanie konsekwencji swoich działań).

Wskazane cele zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących form wsparcia:

1.indywidualna terapia psychologiczna,

2.indywidualna terapia logopedyczna,

3.trening umiejętności społecznych, który jest niezbędny do funkcjonowania w bardziej samodzielnym życiu,

4.zajęcia praktyczne: kulinarne, rękodzieła artystycznego, stolarskie - są to zajęcia podnoszące umiejętności manualne osób

niepełnosprawnych,

5.zajęcia z zooterapii - które mają pozytywny wpływ na funkcjonowanie osób niepełnosprawnych oraz niosą korzyści dla zdrowia

somatycznego,

6.zajęcia z hortiterapii - wspomagające rozwój psychiczny osób niepełnosprawnych,

 

Projekt będzie realizowany w trzech etapach:

-Etap I (01.01.2020-31.03.2021) w ramach realizacji Etapu I wsparcie uzyska – 21 osób niepełnosprawnych których dotyczy niniejsza

oferta.

-Etap II (01.04.2021–31.03.2022) w ramach realizacji Etapu II wsparcie uzyska – 21 osób niepełnosprawnych.

-Etap III (01.04.2022–31.03.2023) w ramach realizacji Etapu III, wsparcia uzyska –21 osób niepełnosprawnych.

Łącznie w okresie 3 lat w ramach projektu wsparcie oraz rehabilitację społeczną uzyska – 21 osób z niepełnosprawnością intelektualną w

stopniu umiarkowanym i znacznym.

 

W ramach realizacji niniejszego zadania pod nazwą „SAMODZIELNOŚĆ DROGĄ DO SUKCESU – zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych"  planujemy udzielić w okresie od 01.01.2020r. - 31.03.2021r.  następujących form wsparcia: 

 

1. Indywidualna terapia psychologiczna  
2. Indywidualna terapia logopedyczne
3. Trening umiejętności społecznych
4. Zajęcia praktyczne (zawodowe)

a) Zajęcia  praktyczne kulinarne 

b) Zajęcia praktyczne z rękodzieła artystycznego

c) Zajęcia praktyczne stolarskie

5. Zajęcia zooterapii
6. Zajęcia hortiterapii

 

Poniżej opis wskazanych form wsparcia.

1. Indywidualna terapia psychologiczna

Wsparcie zostanie udzielone w formie indywidualnych zajęć dla każdej osoby niepełnosprawnej. 

Terapia będzie skierowana na rozpoznanie zaburzeń zakwalifikowanych beneficjentów, które powodują u niego ograniczenia w sferze społeczno oraz na poszukiwanie skutecznej metody niwelowania tych ograniczeń. Metody pracy zostaną odpowiednio dobrane do potrzeb i umiejętności komunikacyjnych danego uczestnika. Obejmą w szczególności: wywiad diagnostyczny z uczestnikami zajęć oraz z jego opiekunami; obserwację uczestnika zajęć podczas indywidualnych i grupowych zajęć zadania, wykonywanie testów psychologicznych i inne metody, które zostaną dobrane indywidualnie do potrzeb uczestnika. 

Dzięki tym działaniom będziemy mogli skuteczniej określić grupy na poszczególne zajęcia praktyczne.

2. Indywidualna terapia logopedyczna

Metody pracy zostaną odpowiednio dobrane do potrzeb i umiejętności komunikacyjnych danego uczestnika. Zajęcia logopedyczne będą miały na celu wypracowanie optymalnego sposobu porozumiewania się z otoczeniem. Trening komunikacji werbalnej umożliwi pogłębienie mowy czynnej która będzie pomocna w sytuacjach nawiązywania kontaktów społecznych i interpersonalnych. Beneficjenci którzy nie posługują się mową poznają różne metody komunikacji alternatywnej - system PCS, program językowy Makaton, komunikator, zdjęcia, piktogramy, etykiety z napisami.

3. Trening umiejętności społecznych

Trening umiejętności społecznych będzie obejmował zagadnienia związane z komunikacją interpersonalną. Ponadto będzie prowadzony trening komunikacji werbalnej – nauka wyraźnego wypowiadania się, właściwej intonacji i wymowy. Beneficjenci poznają zasady uważnego słuchania i dobrej komunikacji oraz rozumienia komunikatów przekazywanych różnymi kanałami. Zostaną omówione podstawy skutecznej komunikacji oraz nabyte zostaną umiejętności rozwiązywania konfliktów w grupie.

Głównym celem treningu będzie rozwijanie umiejętności współdziałania z innymi – integracja grupy. Istotnym zagadnieniem podczas treningu będzie rozwijanie relacji partnerskich z rówieśnikami. Podczas treningu zostaną wypracowane metody radzenia sobie z emocjami, stresem, lękiem. Podczas treningu percepcji społecznych uczestnicy będą uczyli się prawidłowego postrzegania i rozumienia stanów emocjonalnych oraz postaw interpersonalnych. Beneficjenci nabędą umiejętności autoprezentacji.

4. Zajęcia praktyczne 

Warsztaty będą uczyły adresatów zadania konkretnych umiejętności zawodowych. Uczestnicy zadania zostaną podzieleni na grupy warsztatowe według osobistych predyspozycji i umiejętności. Przewidujemy jednak możliwość powtarzania się osób w kilku grupach warsztatowych, bez eliminowania którejkolwiek osoby z udziału w warsztatach: 

a) Zajęcia praktyczne kulinarne 

b) Zajęcia praktyczne z rękodzieła artystycznego

c) Zajęcia praktyczne stolarskie

 

a) Zajęcia praktyczne kulinarne

Beneficjenci przede wszystkim udoskonalą umiejętności bezpiecznego obsługiwania urządzeń gospodarstwa domowego (kuchenka gazowa, piekarniki elektryczne, zmywarka, czajnik bezprzewodowy, robot kuchenny, maszynka do rozdrabniania warzyw, prawidłowego użytkowania lodówki i zamrażarki). Nabędą umiejętność przygotowywania prostych potraw; kanapki, zupy, sosy, mięsa, dodatki do drugiego dania, surówki, sałatki, kluski, pierogi, dania z grilla. Ponadto beneficjenci nauczą się przygotowywać potrawy z półproduktów wg załączonej instrukcji na opakowaniu (makaron, zupy i sosy z torebki, koncentraty, mrożonki). Poznają także sposoby obróbki termicznej żywności (gotowanie, duszenie, pieczenie, smażenie), przechowywania żywności (urządzenia do mrożenia i chłodzenia) oraz zasady przygotowywania (zapasów żywności) przetworów na zimę. Zajęcia oparte będą na następujących metodach: wykładzie, pogadance, dyskusji, opisywaniu, samodzielnej pracy – metodzie praktycznej, pokazie, wyjaśnianiu, rozwijaniu umiejętności, instruktażu, metodzie wzrokowej, metodzie słuchowej, metodzie dotykowej, metodzie smakowej, metodzie węchowej. Poprzez powyższe metody uczestnicy w znacznym stopniu rozwiną zdolności manualne i intelektualne.

 

b) Zajęcia praktyczne z rękodzieła artystycznego

Dzięki przeprowadzonym zajęciom uczestnicy poznają techniki rzeźbiarskie, nabędą umiejętności projektowania, wykonywania i wypalania form przestrzennych i płaskich z gliny oraz innych mas plastycznych. Zajmą się również układaniem kompozycji kwiatowych, malowaniem na szkle, sklejce.

Tematyka podejmowanych działań będzie obejmować również: projektowanie ekspozycji kwiatowych, zasady tworzenia kompozycji we florystyce, materiałoznawstwo i roślinoznawstwo, tworzenie bukietów okazjonalnych oraz okolicznościowych, dekoracje w naczyniu oraz nauka tworzenia kompozycji kwiatowych w celu dekoracji stołów. Zajęcia skierowane będą do wszystkich osób mających zdolności manualne oraz zmysł estetyczny, chcących zdobyć umiejętności tworzenia kompozycji kwiatowych i aranżacji florystycznych.

Beneficjenci zdobędą umiejętności planowania i realizacji kompozycji, bukietów , dekoracji , aranżacji wnętrz. Poznają zasady doboru materiału florystycznego, narzędzi i techniki. Uczestnicy zajęć z rękodzieła artystycznego będą realizować pomysły na wykonanie przedmiotów ozdobnych, które będą mogły zostać wykorzystane w przyszłości. Będzie to dla nich okazja do ćwiczenia zdolności manualnych, do rozwijania zdolności plastycznych, do nauki projektowania, komunikacji z innymi osobami i pracy w zespole.

 

c) Zajęcia praktyczne stolarskie

Beneficjenci na zajęciach będą doskonalili umiejętności bezpiecznej obsługi narzędzi ręcznych tj. piły ( proste, ramowe, kątowe), dłuta, śrubokręty, kleszcze, obcęgi, imadła i ściski oraz elektronarzędzi tj. wiertarki ( ręczne, stołowe), piły mechaniczne ( tarczowe, wyrzynarki).

Będą kształtować i utrwalać umiejętności doboru narzędzi do danej czynności tj. oklejanie krawędzi, szlifowanie, bejcowanie, lakierowanie, wiercenie otworów, dłutowanie, wkręcanie wkrętów i śrub, montaż zawiasów i zamków drzwiowych, dokonywanie prostych pomiarów. Uczestnicy będą wykonywać m.in. ramki na zdjęcia, półki, klatki dla zwierząt, donice, kwietniki. Zdobędą w ten sposób umiejętności tj: posługiwanie się prostymi narzędziami i urządzeniami z napędem ręcznym i elektrycznym, zorganizowanie i przygotowanie sobie stanowiska pracy oraz przestrzeganie ładu i porządku oraz przepisów BHP i ppoż., nauka umiejętności cięcia desek, płyty wiórowej, sklejki a także wiercenia, gwintowania i wypalania w sklejce.

 

 5. Zajęcia z zooterapii.

 

Terapia z udziałem zwierząt, czyli tak zwana zooterapia lub animaloterapia, stanowi podstawową lub pomocniczą formę rehabilitacji. Wyniki dotychczasowych badań zwracają uwagę na poprawę stanu psychicznego pacjentów psychiatrycznych oraz wiele korzyści psychologicznych płynących z udziału w zajęciach zooterapeutycznych. Interakcje ze zwierzętami okazują się cenne w przypadku depresji, zaburzeń lękowych, schizofrenii czy procesów otępiennych, mają pozytywny wpływ na funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz niosą korzyści dla zdrowia somatycznego. Uczestnikom zostanie zapewniony poczęstunek oraz dojazd na i z zajęć.

 

Działanie zooterapii:

Zwierzęta posiadają cechy, które mogą prowokować zainteresowanie beneficjentów oraz stymulować liczne funkcje sensoryczne poprzez dźwięki, pozy, zapach, dotyk. Ich aktywność jest prosta, powtarzalna i niewerbalna, przez co bardziej dostępna nawet dla osób z zaburzeniami funkcji językowych Zwierzęta stanowią źródło i cel skupiania uwagi. Próby usystematyzowania sposobów oddziaływania zwierząt na człowieka doprowadziły do wyróżnienia kilku mechanizmów: afektywnego – opartego na uczuciach rodzących się pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem, im silniejsza więź emocjonalna, tym lepsze rezultaty zooterapii; stymulacji psychologicznej – interakcji ze zwierzęciem stymulującej zachowania społeczne oraz funkcje poznawcze; rekreacyjnego – zabawa ze zwierzęciem to powód do radości i śmiechu. Jest to szczególnie ważne dla osób cierpiących z powodu izolacji i niskiej samooceny. Ponadto, zabawa ze zwierzęciem wymaga ruchu, jest zatem doskonałym ćwiczeniem fizycznym; psychosomatycznego – wymienione wcześniej mechanizmy (afektywny, psychologiczny i rekreacyjny) niosą implikacje psychosomatyczne.

 

6. Zajęcia hortiterapii

Zajęcia te będą się odbywały w okresie od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r. (12 miesięcy).

Realizację tych zajęć przewidujemy głównie w soboty oraz dni wolne od zajęć lekcyjnych, zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem pracy.

Hortiterapia będzie działaniem wykorzystującym ogrody i rośliny do terapii. Zostaną zastosowane metody bierne terapii (tj. spacerowanie po ogrodzie, aktywność fizyczna, doznania zmysłowe i estetyczne) oraz czynne (np. praca przy uprawie i pielęgnacji roślin – sianie, sadzenie, zbieranie owoców).

Celem terapii jest ograniczenie stresu poprzez przebywanie wśród zieleni oraz zadowolenie pacjentów z pielęgnowania roślin. Terapeuta i osoby wspomagające dobiorą rodzaje prac ogrodowych do schorzeń oraz wieku pacjentów tak, aby osiągnąć optymalne efekty terapeutyczne. Na rzecz skutecznego przeprowadzenia zajęć – zostaną zakupione materiały takie jak: trawa, nasiona, sadzonki drzew, krzewów i kwiatów, art. ogrodnicze i inne. Uczestnikom zostanie zapewniony poczęstunek oraz dojazd na i z zajęć.

Oprac. Caritas Diecezji Sandomierskiej

SandomierzTV.pl - Twoja telewizja w Twoim mieście

Zdjęcia (1)


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu STV - SandomierzTV.pl. TOP CREATIVE Sp. z o.o. z siedzibą w 27-530 Ożarów, Osiedle Wzgórze 16/25 jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe